Bile

Hjem » Giftige stoffer i bilen

Øgede kemikaliekoncentrationer om sommeren

Forskere fra USA, har undersøgt luften i over 100 biler og fundet, at materialerne i bilens interiør kan afgive sundhedsskadelige stoffer. Undersøgelsen viser, at koncentrationen af disse stoffer er markant højere om sommeren end om vinteren. Dette skyldes, at højere temperaturer øger udskillelsen af de giftige stoffer fra eksempelvis skummet i bilsæderne.

Kemikaliernes oprindelse

De giftige stoffer som forskerne har identificeret, stammer primært fra flammehæmmende midler brugt i bilens sædematerialer. Disse kemikalier er kendt for at være kræftfremkaldende, men kan også påvirke fertiliteten negativt. I hele 99 procent af de undersøgte biler blev disse stoffer fundet, hvilket vækker bekymring for de langsigtede sundhedseffekter for bilbrugere.

Sundhedsrisici for bilister

Forskerholdet advarer om at personer, der tilbringer meget tid i bilen, samt børn, er særligt udsatte. Børn indånder mere luft i forhold til deres kropsvægt, hvilket gør dem mere sårbare over for de skadelige stoffer.

Råd til bilister

Forskerne anbefaler at bilisterne lufter ud i bilen og parkerer i skyggen, især om sommeren, for at reducere mængden af giftige stoffer. Disse simple forholdsregler kan hjælpe med at minimere eksponeringen for de skadelige stoffer.