Dark mode
(Mørk / lys tema):

Online status:

Læse mode
(Sluk ikke skærm):

Tekst størrelse:

Standard sortering:

Åbn søgte biler i:

Biler visning:
 

Hej
Tak fordi du er en del af Bile.dk univers.
Vi håber du bliver glad for oplevelsen, og endelig kontakt os hvis der er ting vi mangler, eller du ønsker vi udvikler på platformen.

 
 
 
Til top

Bile's Vilkår

Indledning

Bile.dk ejes og drives af Preface ApS

Bile.dk
Adresse: Trekronergade 126
Postnummer: 2500
By: København

Preface ApS, CVR. 43411241, har sit hjemsted på Tyrolsgade 11 og benævnes herefter som "Bile".
Bile's postadresse er "Bile, c/o Preface ApS, Tyrolsgade 11, 2300 København S, Danmark".
Du kan kontakte os på info@bile.dk eller på telefon 52 39 66 33.

Disse vilkår gælder for forbrugeres (herefter "forbrugeren") annoncering gennem Preface ApS, der blandt andet formidler køb og salg af biler på Bile.dk og via samarbejdspartnere. De gælder også for forbrugerens øvrige brug af Preface ApS' ydelser, produkter og platforme, osv.


Brug af Biles Produkter

Via deres brugerprofil på Bile.dk kan forbrugeren oprette annoncer og/eller indhold (samlet benævnt "Indhold") i relevante kategorier eller områder. Bile forbeholder sig retten til at lukke forbrugerens adgang til Biles produkter, hvis forbrugeren ikke accepterer ændringer og opdateringer af disse vilkår.

Bile kan slette brugerprofiler, der har været inaktive i 24 måneder. Forbrugeren vil blive advaret cirka 4 uger før en eventuel sletning af brugerprofilen.


Biles Rolle i Aftaler Fra Annoncer

Bile og Biles samarbejdspartnere formidler tilbud fra forbrugere og erhvervsdrivende vedrørende biler og andre varer og tjenesteydelser. Tilbudsgiverne er uafhængige af Bile og er ansvarlige for deres tilbud, kundeservice og levering af varer og tjenesteydelser. Bile påtager sig ikke ansvar for tilbudsgivernes handlinger eller ydelser.


Priser og Betalinger

Bile opkræver ikke betaling for at handle på Biles platform. Der er visse ydelser for forhandlere, som kan erhverves, men det er ikke obligatorisk. Dette omfatter produkter som forretningsrapporter, prisberegninger, websites, osv.

Bile har ret til at ændre afregningsmetoder og prisstørrelser uden varsel. Priserne er angivet i danske kroner (DKK). Hvis betaling kræves for en ydelse, vil prisen inklusive moms blive oplyst før endelig accept af købet. Bile kan begrænse forbrugerens adgang til ydelserne ved manglende betaling.


Fortrydelsesret

Fortrydelsesretten, som beskrevet i forbrugeraftaleloven, kan gælde for indrykning af indhold, herunder annoncer, i visse tilfælde. Dog gælder fortrydelsesretten ikke for indhold fjernet fra webstedet, oprettet af brugere udelukket fra Biles tjenester, eller under særlige begrænsninger.

Hvis fortrydelsesretten gælder, kan Bile kræve betaling for den del af ydelsen, der allerede er leveret. Eventuel tilbagebetaling beregnes forholdsmæssigt ud fra resterende dage i annonceringsperioden.


Klagemuligheder for Forbrugere

Ved utilfredshed med service eller købte produkter kan forbrugeren kontakte Bile på info@bile.dk. Hvis der ikke findes en løsning, kan der klages til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller via EU-kommissionens klageportal.


Regler for Brug af Bile

Forbrugeren garanterer, ved accept af vilkårene, ikke at oprette annoncer uden reel annoncerings- og salgsintention, overtræde gældende lovgivning, krænke tredjemands rettigheder, kopiere Biles hjemmeside eller indhold uden godkendelse, eller på anden måde misbruge Biles tjenester.


Biles Immaterielle Rettigheder og Indholdsrettigheder

Alle immaterielle rettigheder tilhører Bile, og forbrugeren har ikke ret til at lade tredjemand kopiere data fra Biles produkter. Ved oprettelse af indhold giver forbrugeren Bile ret til at tilgængeliggøre, ændre og fremstille kopier af det pågældende indhold til visning og markedsføring.

Forbrugeren er ansvarlig for indholdet og skal skadesløsholde Bile for eventuelle krav om krænkelser eller overtrædelser.


Biles Systemer og Ændringer i Systemerne

Bile forbeholder sig retten til at ændre funktionalitet og foretage tekniske ændringer i systemet uden misligholdelse af forpligtelser. Ved misbrug kan Bile lukke adgangen for tredjemand.


Biles Forpligtelser over for Forbrugeren

Bile forpligter sig til at yde kommercielle, rimelige bestræbelser på at levere de aftalte ydelser, såfremt forbrugeren rettidigt leverer nødvendigt materiale.


Biles Ansvar

Bile påtager sig ikke ansvar for annoncer eller aftaler mellem forbrugeren og tilbudsgivere. Bile garanterer ikke kontinuerlig eller sikker adgang til tjenesterne og påtager sig ikke ansvar for tab som følge af brugen af Biles platform.


Personlige Oplysninger

Ved brug af Biles ydelser accepterer forbrugeren behandling af personlige oplysninger som beskrevet i Biles persondatapolitik. Forbrugeren er ansvarlig for nøjagtige oplysninger og beskyttelse af adgangskode.


Meddelelser

Meddelelser til Bile sendes til info@bile.dk, og meddelelser fra Bile sendes til den angivne e-mailadresse.


Ændringer eller Rettelser

Bile kan ændre vilkårene med en måneds varsel. Brug af Bile efter varslet udgør accept af de nye vilkår.


Afsluttende Bestemmelser

Disse vilkår udgør aftalegrundlaget og erstatter alle tidligere aftaler. Manglende håndhævelse af bestemmelser betyder ikke afkald. Eventuelle ugyldige bestemmelser påvirker ikke de resterende. Bile kan overdrage produkter og rettigheder uden forudgående samtykke.

Disse vilkår er underlagt dansk ret, og tvister afgøres ved Retten i København.

Login eller opret bruger
Opdater cookies præferencer